Knebworth House Gardens and Park and Dinosaur Trail

Knebworth House
Knebworth House is located approximately a mile and a half from the Roebuck Inn. The hotels close proximity to Knebworth House makes The Roebuck Inn an ideal choice for visitors wishing to book accommodation near Knebworth House.
Hình ảnh có nhãn Activities
The original house dates from 1490 and was the home of the renowned novelist Edward Bulwer Lytton. The Henry Lytton-Cobbold family currently reside in this beautiful home.
 
Many famous films have been set at Knebworth House. Some of the more recent films include The Scapegoat, The Kings Speech, Johnathan Creek,and Harry Potter and the Goblet of Fire.
Gardens Park and Dinosaur Trail
As well as the house visitors get the opportunity to experience the beautiful gardens, park and Dinosaur park.
 
There is also a playground for children making this a perfect destination for a family day out.
Hình ảnh có nhãn Activities
The grounds are a popular location for large rock concerts and events such as Food Festivals and Garden Shows. A wide variety of events take place throughout the year at this location. Please keep an eye on our website for details of upcoming events.
 
 
 
Map to Knebworth House

Liên Hệ

Địa chỉ

The Roebuck Inn
London Road
Stevenage
Hertfordshire
SG2 8DS
United Kingdom

Điện Thoại

+44 1438 365445

Email

book@roebuckinn.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 1438 365445

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách